Počasie | Predpovede a výstrahy

Ozón

Stav ozónovej vrstvy nad územím Slovenska dňa: 18.09.2008

Priemerná hodnota celkového atmosférického ozónu nameraného na stanici Poprad-Gánovce je:

327 Dobsonových jednotiek čo je 9% nad dlhodobým priemerom.

Dodatok: Intenzita ultrafialoveho slnecneho ziarenia je mierna a primerana na toto rocne obdobie